در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

قانون برنولی

4 رای4.85 


محاسبه آنلاين قانون برنولي

هد استاتيک(Z1) = m
هد استاتيک(Z2) = m
فشار(P1) = P
فشار(P2) = P
سرعت(V1) = m/s
سرعت(V2) = m/s
چگالي(?) = kg/m3
شتاب جاذبه(g) = m/s2m
نتيجه:

 
   

قانون برنولي براي افت فشار:

قانون برنولي براي افت فشار:


where,
hL = افت فشار,
Z1 = هد استاتیک در نقطه 1,
Z2 = هد استاتیک در نقطه 2
P1 = فشار در نقطه 1
P2 = فشار در نقطه 2
V1 = سرعت در نقطه 1
V2 = فشار در نقطه 2
? = چگالی
g = شتاب جاذبه.حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی