در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

اواپراتورها

2 رای5.05 

evaporatorاواپراتور در حقیقت یک مبدل حرارتی است که در اثر تبخیر ماده مبرد در داخل آن حرارت از محیط سرد می گیرد. از نظر ساختمان اواپراتورها به سه دسته تقسیم بندی می شوند: 

1- اواپراتور کویلی ساده 
2- اواپراتور صفحه ای 
3- اواپراتور کویلی پره دار 
اواپراتور کویلی ساده و صفحه ای به خاطر اینکه مبرد در داخل کویل ساده تبخیر می شود در یک دسته قرار می گیرند. ولی اواپراتور پره دار در حقیقت دارای دو سطح تبادل حرارت هستند به این معنی که حرارت از هوا یه سیال به پره ها منتقل و پره ها حرارت را از طریق سطح لوله به ماده مبرد انتقال می دهند. 
اواپراتورهای کویلی و صفحه ای از لوله های فولادی و یا مسی ساخته می شوند. لوله های فولادی معمولا در ساختن اواپراتورهای بزرگ و سیستمهای آمونیاکی کاربرد داشته اند و از لوله های مسی برای سیستمهای تبرید کم ظرفیت و آنهایی که مبردشان غیر از آمونیاک است استفاده می شود. 

ادامه مطلب: اواپراتورها