در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

چه اقداماتي پس از سوختن كمپرسور چيلر بايد انجام داد ؟

4 رای4.35 

 

 

 

انــواع سوختگی کمپرسور: در کمپرسورهـای نوع بسته و نیمه بستــه رفت و برگشتی الکتـروموتور توسط گاز مبرد خنک می شود. همانطور که می دانید استاتور (سیم پیچ) در مسیر گاز قــرار گرفته و هنگامی که گاز آلوده و اسیــدی شود بلافاصلـه عـایق روی سیم پیچ را خـورده و باعث اتصال کوتاه و در نهایت سوختن الکتروموتور خواهد شد. تحت این شرایط دو نوع سوختگی اتفاق خواهد افتاد.

1- سوختگی خفیف و نقطه ای (mild burnout)

فقط در يـك نقطــه روی سیم پیچ الکتروموتور کمپـرسور اتصال کوتاه بوقوع پیوسته و کمپرسور از کار افتاده است. در اینگونه مواقع اگر اپراتور دستگاه سریعاً متــوجه سوختگی شده و اقدام به توقف سیستم نماید امکان آلودگی کل مدار خیلی کم بوده و پس از تعویض سیم پیچ کمپرسور می توان با تعویض فیلتر درایـر و روغن کمپرسور دستگاه را مجدداً راه اندازی کرده و مورد بهره بـــرداری قرار داد. توجــه داشته باشید در این شرایط 24 ساعت پس از راه اندازی دستگاه باید روغن کمپرسور بازدید و میزان اسیدیته آن کنترل گردد.

2 - سوختــگــی شدیـــد (severe burnout)

براساس مشاهدات تجربی و با توجه به آمار موجود در تعمیرگاه های کمپرسور در ایران بیش از 90 درصد سوختگی های کمپــرسور دستگــاه هــای سیستمهای سردکننده از نوع سوختگی شدید است. بر اثر گرمای زیاد تقریباً بخش اعظم عایق سیم پیــچ کمپرسور دچار سوختگی شدید گردیده که باعث آلودگی مدار تبریــد و دستگاه ها خواهد شد. آلـــودگی مدار تبرید شامل اسید، دوده ناشی از سوختن عایق سیم پیـچ و مواد خورندۀ دیـگری است که چنانچه در مدار بـــاقی بماننــد خسارت جدی بـه دستگاه سیستم سردکننده وارد خواهند کرد. در هنگام مواجه شدن با سوختگی شدید کمپرسور قبل از هر اقدامی لازم است در مدار مکش کمپرسور بلافاصله پس از اواپراتور فیلتر مکش (Suction Filter) تعبیه و نصب گردد تا آلودگي موجود در سيستم را جذب نمايد  و سپس بايد مسير مبرد را در چيلر با گاز فرئون 11 شستشوي كامل داد و روغن كمپرسور را نيز تعويض نمود .

 

 

 

بررسي مقدماتي استفاده از چيلرهاي جذبي خورشيدي در ايران

3 رای3.75 

 

 

نوسانات قيمت حامل هاي انرژي، تمايل به كاهش هزينه هاي مصرفي سوخت و انرژي، گرايش به ذخيره سازي سوخت هاي فسيلي براي كاربردهايي به جز سوزاندن آنها و همچنين توجه به لزوم كاهش آلايندگي ناشي از مصرف سوخت ها در دهه ي اخير، دلايل محكمي در لزوم تغيير نگرش در بهره برداري از انرژي است. در اين راستا دستيابي به انرژي هاي پاك و تجديد پذير داراي اهميت ويژه اي مي باشد ، زيرا علاوه بر صرفه ي قابل توجه اقتصادي از لحاظ زيست محيطي نيز كاملا توجيه پذيرند. در سال هاي اخير با مطرح شدن موضوع هدفمند سازي يارانه ها در كشور، توجه مصرف كنندگان به كمتر كردن هزينه هاي ناشي از وسايل پر مصرف جلب شده است.

يك راه كار براي جلوگيري از مصرف بالاي سيستم هاي تامين گرما و سرما، جايگزيني اين گونه وسايل با نمونه ي با بازدهي بالاتر خواهد بود. هرچند استفاده از انواع با بازدهي بالاتر باعث افزايش هزينه ي مازاد در ساخت و ساز خواهد شد، ولي اين اضافه پرداخت مطمئنا در مدت چند سال اوليه، با صرفه جويي انرژي بازگردانده مي شود.

در بحث ساختمان ، سيستم هاي مورد استفاده در زمينه ي گرمايش و سرمايش بيشترين مصرف انرژي را دارند كه گاهي تا 80 % از مصرف را به خود اختصاص مي دهند.[ 1] در صورت استفاده از انرژي خورشيدي مي توان علاوه بر كاهش هزينه ي پرداختي سوخت ، مشاركت بسزايي هم در كاهش هزينه هاي دولت در زمينه ي يارانه هاي انرژي داشت. 
بدون ترديد، كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي، كاهش ميزان آلاينده ها و افزايش راندمان را مي توان از برتري هاي چيلرهاي جذبي خورشيدي برشمرد. در مقابل، هزينه سرمايه گذاري اوليه نسبتا زياد در حال حاضر اين گونه چيلرها از ايراد آن بشمار مي رود. 
چيلر جذبي خورشيدي در سال 1974 توسط شركت يازاكي ژاپن طراحي شده است و از آن سال استفاده از اين نوع چيلرها جذبي گسترش زيادي يافته است[ 2]. 
شبيه سازي و مدلينگ روي چيلرهاي خورشيدي براي بررسي ضريب عملكرد (COP) دماي آب مبرد و عملكرد سيستم با كلكتورهاي گوناگون در سال 1985 توسط مانير[ 3]صورت پذيرفت.
روند توسعه سيستم هاي تهويه مطبوع خورشيدي و اهميت انتخاب نوع كلكتور براي تامين آب گرم با دماي مناسب در ورودي ژنراتور توسط لي[ 4] در سال 2000 بررسي شد.
در مطالعه تجربي انجام شده بروي يك چيلر جذبي خورشيدي در آب و هواي گرمسيري بدون سيستم پشتيبان انرژي نتايج قابل توجهي حاصل شد[ 5]. سيستم راه اندازي شده صرفا از انرژي خورشيدي جذب شده در كلكتورها استفاد شده است. نتايج نشان ميدهد انتخاب چيلر با ظرفيت اسمي كوچكتر از ظرفيت اسمي مورد نظر موجب كاهش ضريب عملكرد چيلر در روزهايي با دماي بحراني خواهد شد كه اين امر حاصل نشدن دماي راحتي ساختمان را در اين روزها در پي خواهد داشت. 
در اين شرايط براي دستيابي به شرايط راحتي،ميبايست از فن هاي سقفي استفاده كرد. در انتخابي ديگر ممكن است از چيلري با ظرفيت اسمي بزرگتر از ظرفيت اسمي مورد نظر به كار گرفته شود كه همواره زير ظرفيت اسمي و با كارايي پايين كار خواهد كرد. در اين حالت دماي راحتي در داخل ساختمان قابل دسترس خواهد بود. 
در كشور نيز سلطاني و همكاران[ 6] در سال 1384 به تشريح كاربردهاي انرژي خورشيدي پرداخته و مراحل تبديل يك چيلر جذبي به نمونه جذبي خورشيدي آن بصورت تجربي بررسي قرار گرفته است. بزرگمهري و لاري [ 7]در يك ارزيابي فني و اقتصادي، چيلرهاي جذبي خورشيدي را براي بازار ايران 1در سال 1382 مورد ارزيابي قرار داد اند. تاثير بارهاي گوناگون بر بازدهي سيكل چيلر هاي جذبي توسط عربي و دهقاني [ 8] در سال 1389 انجام شده است. 
بنابراين استفاده از چيلرهاي جذبي خورشيدي داراي محاسن و معايب نسبت به ديگر چيلرها است كه هدف در اين مطالعه بررسي مقدماتي استفاده از اين چيلر در كشور است.

انرژي خورشيدي در ايران و جهان
خورشيد را مي توان مادر تمام انرژي هاي قابل دسترسي روي زمين دانست. ميزان انرژي دريافتي زمين از خورشيد 1/5 كيلو وات ساعت در سال ويعني بيش از 16000 برابر كل مصرف انرژي سالانه جهان و بيش از 400 × برابر 1017 برابر كل ذخاير نفت، گاز، زغال سنگ و اورانيوم دنياست[ 9]. 
تابش خورشيد از خط استوا (صفر درجه) تا حدود 40 درجه عرض جغرافيايي شمالي و جنوبي بالاترين ميزان را نسبت به ساير نقاط كره ي زمين دارد. از اين ديدگاه با توجه به قرار گيري ايران در ميان عرض 35 تا 40 درجه شمالي، همچنين با زاويه ي مناسبي كه تابش خورشيد با سطح كشور دارد، [ استفاده از انرژي خورشيد به عنوان يك منبع پاك انرژي مورد توجه قرار مي گيرد. 
بر اساس مطالعات انجام شده[ 10 3 كيلووات ساعت بر متر مربع در سطح افقي / 2 تا 8 / سواحل درياي خزر كم تابش ترين منطقه ي ايران است كه روزانه 8 4 كيلووات ساعت بر متر / 3 تا 5 / انرژي دريافت مي كند. منطقه آذربايجان، خوزستان و خراسان شمالي تابشي برابر با 8 5 كيلووات ساعت بر متر / 4 تا 2 / مربع را دريافت مي كنند. مناطق مركزي با بيشترين مساحت به طور متوسط روزانه 5 5 كيلووات ساعت بر متر مربع بالاترين ميزان تابش / 5 تا 4 / مربع را دريافت مي كنند و استان فارس و كرمان با دريافت 2 خورشيدي را دارند.

از دلايل عمده استفاده از سوخت هاي فسيلي نسبت به انرژي هاي تجديدپذير در ايران هزينه دسترسي آسان به اين سوخت ها و قيمت هاي بسيار پايين آنها به دليل يارانه هاي دولتي است. بعلاوه هزينه مورد نياز براي انرژي هاي نو با سطح درآمد عامه مردم همخواني ندارد. به عنوان نمونه براي بدست آوردن 1 كيلووات ساعت انرژي از نيروگاه حرارتي خورشيدي، بطور ميانگين 5600 دلار هزينه اوليه نياز است، كه اين رقم چيزي در حدود 11 برابر هزينه اوليه براي .[ استحصال اين مقدار انرژي از نيروگاه با سوخت فسيلي است[ 11


چيلر جذبي خورشيدي 
اولين چيلر جذبي در سال 1860 توسط فرديناند كاره فرانسوي اختراع شد و در آمريكا به ثبت رسيد. اساس كار دستگاه تبريد جذبي بر اين اصل استوار است كه مي توان بخار سيال (مبرد) را در مايعي جذب كرد. هرچه دماي اين مايع كمتر باشد، ميزان جذب بخار در آن بيشتر است. با افزايش دماي محلول مي توان بخار جذب شده 70 و 105 ، را دفع كرد[ 12 ]. 
اولين چيلر جذبي خورشيدي در سال 1977 توسط شركت يازاكي ژاپن با ظرفيت هاي 35 كيلووات به بازار عرضه شد. ظرفيت 35 كيلووات آن در جهان بيشترين تقاضا را داشته است[ 13 ]. در اروپا نيز عرضه كنندگان چيلرهاي جذبي خورشيدي بيشتر از كشورهاي آلمان و اسپانيا مي باشند. بيشترين تقاضا در اين كشورها مربوط به ظرفيت هاي محدوده 10 5 كيلووات است 
در ساختمان ها معمولا از انرژي حرارتي خورشيد براي گرم كردن آب مصرفي ساختمان در آبگرمكن هاي خورشيدي و استفاده از آب گرم به منظور سرمايش ساختمان در چيلرهاي جذبي خورشيدي استفاده مي شود. براي به كار بردن انرژي خورشيد در سيستم هاي نام برده معمولا از سه نوع عمده ي جاذب هاي انرژي خورشيدي استفاده مي شود:


1) جمع كننده هاي صفحه تخت (Flat Plate Collectors) :
اين كلكتورها مانند جعبه اي با پوشش شيشه اي تيره رنگ هستند كه انرژي خورشيد را جذب و از طريق لوله هاي فلزي به سيال جاذب انتقال مي دهند ودماي سيال را تا محدوده ي 60-40 درجه سانتي گراد بالا مي برند. از اين كلكتورها براي گرم كردن هواي محيط يا - آب گرم خانگي استفاده مي شود

2) جمع كننده هاي لوله خلاء (Vacuum Tube Collectors) :
لوله هاي خلاء با توجه به ظاهر استوانه اي شكلشان، مي توانند نور خورشيد را از هر زاويه اي جذب كنند و به دليل خلاء ميان محفظه شيشه اي ، به عنوان يك عايق حرارتي مناسب با توجه به تيپ اين لوله ها، مي توانند دماي سيال را از 70 تا 110 درجه ي سانتي گراد افزايش دهند. كاربرد اصلي اين كلكتورها در سرمايش خورشيدي به وسيله ي چيلرهاي تك اثره و فرايندهاي حرارتي دما پايين است.

1) جمع كننده هاي سهموي خطي (Parabolic Trough Collectors) :
در دو نوع با دهانه كوچك و بزرگ استفاده مي شوند. در نوع كوچك، آيينه ي سهمي گون با شعاعي در حدود 1 متر، نور خورشيد را روي سطح لوله اي كه در كانون آيينه قرار گرفته است متمركز مي كند. دماي كاري در اين نوع به بازه ي 120-220 درجه ي سانتي گراد محدود مي شود و در تامين گرمايش فرايندهاي صنعتي، چيلرهاي جذبي خورشيدي 2 و 3 اثره، آب گرمكن هاي تجاري و مولدهاي قدرت كوچك به كار مي رود. نمونه ي با دهانه بزرگ امكان افزايش دماي سيال را از250 تا 450 درجه سانتي گراد دارا مي باشد و براي مولدهاي قدرت در مقياس صنعتي به كار مي روند 
سيستم عملكرد چيلرهاي جذبي خورشيدي اساسا تفاوت زيادي با چيلرهاي جذبي رايج ندارد و تفاوت عمده در نحوه دريافت انرژي براي گرم كردن آب است.

در چيلرهاي جذبي خورشيدي براي دريافت گرما از كلكتور خورشيدي استفاده مي شود كه معمولا با توجه به كارايي و عمر مفيد، اين كلكتورها داراي قيمت هاي متفاوتي هستند. در حال حاضر در بازار ايران محصولات آلماني، اطريشي، استراليايي و چيني موجود است. البته خط توليد اين محصول در كشور نيز راه اندازي شده است. قيمت هر متر مربع از اين كلكتورها از 2 تا 20 ميليون ريال وابسته به كشور سازنده در هر متر مربع عرضه مي شود. بطوريكه آلماني ، اتريشي ، چيني و ايراني آن به ترتيب 20 - 7 و 2 ميليون ريال براي هر مترمربع عرضه مي شود.


4) مقايسه ي چيلر جذبي خورشيدي با چيلرهاي تراكمي و جذبي
مصرف انرژي در بخش ساختمان يكي از عمده ترين موارد مصرف انرژي بشمار مي رود. بطوريكه 38% از انرژي جهان در بخش ساختمان مصرف مي شود اين ميزان انرژي 35% از سبد مخارج خانواده ها را به خود اختصاص داده است. در ايران 70% از گاز مصرفي كشور براي گرمايش ساختمان مصرف مي گردد. اين مقدار مصرف انرژي در بخش ساختمان باعث شده تا ايران 4 برابر استاندارد جهاني در اين حوزه مصرف انرژي داشته باشد . 
با استفاده از انرژي خورشيد در كشور مي توان از بخش زيادي از مصرف بالاي انرژي در كشور جلوگيري كرد. البته صرفه اقتصادي از عوامل بسيار موثر در توجيه پذير بودن و يا نبودن يك طرح است. به اين منظور در جدول (1) مقايسه هزينه اي بين چيلرهاي جذبي و تراكمي با چيلر جذبي خورشيدي كه به تازگي در بازار ايران معرفي شده است، صورت گرفته است.


در ادامه ي ارزيابي مي توان با در نظر گرفتن چند فرضيه براي تغييرات قيمت حامل هاي انرژي، به بررسي طولاني مدت صرفه اقتصادي چيلرها پرداخت. به اين منظور فرضيات زير براي اين مطالعه انجام شده است


اگر هزينه ي انرژي سال جاري را c1 و هزينه ي سال n ام را cn در نظر گرفته شود و مجموع هزينه پرداخت شده توسط مشتري براي سال هايي كه از دستگاه استفاده مي كند برابر با g باشد، خواهيم داشت :

در معادله (1) پارامتر تورم خالص محاسبه شده است، كه براي محاسبه آن مجموع تورم حاصل از افزايش بهاي
سالانه انرژي و بالا رفتن دستمزد تعميركار تاسيسات براي نگهداري از دستگاه و ساير پارامترهاي محتمل موثر در تغيير تورم مي تواند اثر داده شود. اگرp0 هزينه اوليه نصب، خريد و راه اندازي باشد، مي توان با بيان سه مقدار 3,10 و 20 درصد براي تغيير در نرخ تورم خالص به مقايسه ي بلند مدت هزينه ها در الگوهاي گوناگون تورمي پرداخت كه نتايج مذكور در جدول (2) ارايه شده است.


-5 نتيجه گيري
در اين مقاله به بررسي مقدماتي هزينه اوليه و بلند مدت ميان چيلر هاي جذبي خورشيدي، تراكمي و جذبي كه داراي ظرفيت هاي مشابه اند، پرداخته شد. با توجه به اينكه از ديدگاه مصرف كننده مهم ترين فاكتور در انتخاب سيستم مورد نظر، پارامترهاي اقتصادي است، بنابراين سعي شد تا با شبيه سازي در مدل هاي افزايش هزينه هاي جاري يك سيستم برودتي ، قدرت مقايسه به خريدار داده شود. اگرچه در مدل منظور شده در محاسبات از هزينه هاي پرشمار
آلودگي هاي زيست محيطي چشم پوشي شده است ولي با اين وجود، با درنظر گرفتن نرخ تورمي سالانه بيش از 7 درصد چيلر جذبي خورشيدي در مدت 20 سال از چيلر تراكمي با ظرفيت مشابه پيشي گرفته و با درنظر گرفتن نرخ تورمي بيش از 14/9 درصد در مقابل چيلر جذبي نيز صرفه اقتصادي بيشتري خواهد داشت. هرچند تا زماني كه بهاي برق و گاز با يارانه در اختيار مصرف كننده قرار بگيرد و كلكتورها به صورت تجاري و با بهاي قابل قبول در بازار ارائه نشود، احتمال گرايش مصرف كننده براي بهره برداري از اين محصول كم است.

علت برگشت مايع به سر كمپرسور چيلر تراكمي

5 رای4.25 

 

 منظور از برگشت مايع به سر كمپرسور چيلر تراكمي ،ورود مبرد مايع به خط مكش كمپرسور چيلر مي باشد كه اين امر مخصوصا در كمپرسورهاي پيستوني باعث صدمه ديدن كمپرسور مي گردد .

علت اصلي برگشت مايع به كمپرسور عدم تبادل حرارت كافي در اواپراتور چيلر مي باشد كه مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد.مثلا اگر فلوسوييج كنترل جريان آب در اواپراتور آبي، خراب يا جمپر باشد و به هر دليل پمپ سيركولاسيون آب چيلد خاموش شود و يا كار نكند ، مبرد تزريق شده به اواپراتور بدون تبادل حرارت و تغيير فاز از اواپراتور خارج شده و مبرد مايع به داخل كمپرسور رفته و كمپرسور دچار آسيب مكانيكي مي گردد .

 

در پكيج هاي برودتي با كويل DX در صورت سوختن موتورفن و يا پاره شدن تسمه حجم هواي عبوري از روي كويل اواپراتور كم شده و لذا در خروجي اواپراتور مايع خواهيم داشت و اين مبرد مايع با مكيده شدن توسط كمپرسور مي تواند كمپرسور را دچار مشكل نمايد .لذا پكيج ها و سيستم هاي DX  بايد در مقابل اين خطر محافظت شوند كه معمولا با نصب يك پرشر سوييج كه فشار دمش هوا و يا مكش هواي فن را كنترل مي نمايد اين امر صورت مي پذيرد .

علت ديگر برگشت مايع به كمپرسور ،سرد شدن بيش از حد كندانسور مي باشد كه باعث سابكول شدن بيش از حد مايع خروجي از كندانسور شده و اين امر اثر تبريد در اواپراتور را افزايش داده و در ساعات ابتدايي صبح و يا پاياني شب كه بار حرارتي روي اواپراتور كم مي باشد مي تواند ايجاد وضعيتي نمايد كه در خروجي اواپراتور مبرد مايع داشته باشيم.

منبع : پارس فدك تهويه 

 

 

 

تقسیم بندی چیلرها

5 رای4.65 

 چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده می کنند. 

تقسیم بندی چیلرها

فناوری تبرید جذبی روشی عالی برای تهویه مطبوع مرکزی در تأسیساتی است که ظرفیت دیگ اضافی داشته و می توانند بخار یا آب داغ مورد نیاز برای راه اندازی چیلر را تأمین نمایند. چیلر های جذبی ظرفیت بین 25 تا 1200 تن برودتی را براحتی تأمین می کنند. البته قابل ذکر است که برخی از تولید کنندگان ژاپنی موفق شده اند چیلرهای جذبی با ظرفیت معادل5000 تن نیز تولید کنند. در سیستمهای جذبی غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده می شود. گرمای مورد نیاز برای کارکرد این چیلرها به طور مستقیم از گاز طبیعی یا گازوئیل تأمین می گردد. منابع غیر مستقیم گرما در چیلرهای جذبی عبارتند از آب داغ بخار پر فشار و کم فشار. بر این اساس تولید کنندگان مختلف در جهان سه نوع اصلی چیلر جذبی ارائه می نمایند که عبارتند از : شعله مستقیم ، بخار و آب داغ. در یک تقسیم بندی عمومی می توان چیلرهای جذبی را در دو دسته چیلرهای جذبی آب و آمونیاک و چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید و آب طبقه بندی نمود . در واقع در هر سیکل تبرید جذبی یک سیال جاذب و یک سیال مبرد وجود دارد که تقسیم بندی فوق بر این مبنا انجام شده است. در سیستم آب و آمونیاک ، سیال مبرد آمونیاک وسیال جاذب آب است. در سیستم لیتیوم بروماید و آب ، سیال مبرد آب و سیال جاذب ، محلول لیتیوم بروماید است. علاوه بر زوج مبرد و جاذب های ذکر شده ، در بعضی سیکل های تبرید جذبی از زوجهای دیگری نیز استفاده می گردد که در جدول (1) آمده است. 
اما بر حسب اجزای سیستم هم می توان تقسیم بندی های دیگری ارائه کرد مثلاً می توان سیکل های تبرید جذبی را به سیکل های تبرید یک اثره ، دو اثره و سه اثره طبقه بندی کرد. امروزه سیکل های تبرید جذبی تک اثره و دو اثره در مقیاس بسیار وسیع و در اشکال متنوع ساخته می شوند و سیکل های سه اثره همچنان در دست مطالعه می باشند. 
جدول (1) : زوج های مبرد و جاذب 
جاذب /مبرد/ نوع جاذب 

H2O/ LiBr /هالید قلیایی 

H2O/ LiClO3 /هالید قلیایی 

H2O/ CaCl2 /هالید قلیایی 

2-اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی 
ژنراتور 
ژنراتور معمولاً در محفظه بالایی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه تغلیظ محلول لیتیوم بروماید رقیق و جدا سازی آب مبرد را بر عهده دارد. 
جذب کننده 
جذب کننده معمولاً در پوسته پایینی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه جذب بخار مبرد تولید شده در محفظه اواپراتور را بر عهده دارد. 
اواپراتور 
اواپراتور معمولاً در پوسته پایین چیلرهای جذبی قرار می گیرد. مایع مبرد در اواپراتور به لحاظ فشار پایین محفظه (خلأ نسبی) تبخیر شده و باعث کاهش درجه حرارت آب سرد تهویه درون لوله های اواپراتور می گردد. 
کندانسور 
کندانسور معمولاً در پوسته های بالایی چیلرهای جذبی واقع شده است و وظیفه تقطیر مبرد تبخیر شده توسط ژنراتور را بر عهده دارد. بخار مبرد در برخورد با لوله های حاصل از آب برج ، تقطیر شده و به تشتک اواپراتور سرریز می شود. محلول جاذب 
این محلول در سیکل های پروژه حاضر محلول لیتیوم بروماید و آب است. 
مایع مبرد 
مایع مبرد در چیلرهای جذبی پروژه حاضر آب خالص (آب مقطر) می باشد که به جهت فشار پایین محفظه اواپراتور در اثر تبخیر خاصیت خنک کنندگی خواهد داشت. 
کریستالیزه شدن 
محلول لیتیوم بروماید در غلظت معمولی به صورت مایع است ، ولی چنانچه تغلیظ اولیه بیش از حد ادامه یابد حجم بلورهای ریزی که در آن تشکیل می شوند ، بزرگتر شده و ممکن است باعث مسدود شدن کامل مسیر عبور محلول شود. به این پدیده کریستالیزه شدن گویند. 
ضریب عملکرد 
پارامتر ضریب عملکرد در دستگاههای برودتی از جمله چیلرهای جذبی شاخصی از بازدهی دستگاه می باشد. مقادیر بالاتر این پرامتر نشان دهنده مصرف بهینه انرژی حرارتی می باشد. 
3-مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی 
چیلرهای جذبی از بعضی لحاظ شبیه چیلرهای تراکمی عمل می کنند که مهمترین این شباهتها عبارتند از: 
الف - در اواپراتور از گرمای آب تهویه ساختمان برای تبخیر یک مبرد فرار در فشار پایین استفاده می گردد. 
ب - گاز مبرد فشار پایین از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد فشار بالا به کندانسور فرستاده می شود. 
ج - گاز مبرد در کندانسور تقطیر می گردد. 
د - مبرد در یک سیکل همواره در گردش است. 
تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی وتراکمی عبارتند از : 
الف - چیلرهای تراکمی برای گردش مبرد از کمپرسور استفاده می کنند در حالی که چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و به جای آن از انرژی گرمایی منابع مختلف استفاده کرده و غلظت محلول جاذب را تغییر می دهند ، همچنان که غلظت تغییر می کند ، فشار نیز در اجزای مختلف چیلر تغییر می کند. این اختلاف فشار باعث گردش مبرد در سیستم می گردد. 
ب - ژنراتور و جذب کننده در چیلرهای جذبی جانشین کمپرسور در چیلرهای تراکمی شده است. 
ج - در چیلرهای جذبی از یک جاذب استفاده می شود که عموماً آب یا نمک لیتیوم بروماید است. 
د - مبرد در چیلرهای تراکمی یکی از انواع کلروفلئوروکربن ها یا هالوکلروفلئوروکربن ها است در حالی که در چیلرهای جذبی مبرد معمولاً آب یا آمونیاک است. 
ه - چیلرهای تراکمی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی الکتریکی تأمین می کنند در حالی که انرژی ورودی به چیلرهای جذبی از آب گرم یا بخار وارد شده به ژنراتور تأمین می شود. گرما ممکن است از کوره هوای گرم یا دیگ آمده باشد. در بعضی اوقات از گرمای سایر فرایندها نیز استفاده می شود مانند بخار کم فشار یا آب داغ صنایع ، گرمای باز گرفته شده از دود خروجی توربین های گازی و یا بخار کم فشار از خروجی توربین های بخار. 
مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی عبارتند از: 
الف - صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی : 
همانطور که گفته شد چیلرهای جذبی از گاز طبیعی ، گازوئیل یا گرمای تلف شده به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند و مصرف برق آنها بسیار ناچیز است. به میزان مصرف برق ، مقایسه و تحلیل های کمی در فصول بعدی اشاره خواهد شد. 
ب - صرفه جویی در هزینه خدمات برق : 
هزینه نصب سیستم شبکه الکتریکی در پروژه ها بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعیین است. یک چیلر جذبی به دلیل اینکه برق کمتری مصرف می کند ، هزینه خدمات را نیز کاهش می دهد. در اکثر ساختمان ها نصب چیلرهای جذبی موجب آزاد شدن توان الکتریکی برای مصارف دیگر می شود. 
ج - صرفه جویی در هزینه تجهیزات برق اضطراری : 
در ساختمانهایی مانند مراکز درمانی و یا سالن های کامپیوتر که وجود سیستمهای برق اضطراری برای پشتیبانی تجهیزات خنک کننده ضروری است ، استفاده از چیلر های جذبی موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه این تجهیزات خواهد شد. 
د - صرفه جویی در هزینه اولیه مورد نیاز برای دیگ ها : 
برخی از چیلرهای جذبی را می توان در زمستان ها به عنوان هیتر مورد استفاده قرار داد و آب گرم لازم برای سیستم های گرمایشی را با دماهای تا حد 203 تأمین نمود. در صورت استفاده از این چیلرها نه تنها هزینه خرید دیگ کاهش می یابد بلکه صرفه جویی قابل ملاحظه ای در فضا نیز بدست خواهد آمد. 
ه - بهبود راندمان دیگ ها در تابستان : 
مجموعه هایی مانند بیمارستان ها که در تمام طول سال برای سیستمهای استریل کننده ، اتوکلاوها و سایر تجهیزات به بخار احتیاج دارند مجهز به دیگ های بخار بزرگی هستند که عمدتاً در طول تابستان با بار کمی کار می کنند. نصب چیلرهای جذبی بخار در چنین مواردی موجب افزایش بار و مصرف بخار در تابستان ها شده و در نتیجه کارکرد دیگ ها و راندمان آنها بهبود قابل توجهی خواهد یافت. 
و - بازگشت سرمایه گذاری اولیه : 
چیلرهای جذبی به دلیل نیاز کمتر به برق در مقایسه با چیلرهای تراکمی ، هزینه های کارکردی را کاهش می دهند. اگر اختلاف قیمت یک چیلر جذبی و یک چیلر تراکمی هم ظرفیت را به عنوان میزان سرمایه گذاری و صرفه جویی سالانه از محل کاهش یافتن هزینه های انرژی را به عنوان بازگشت سرمایه در نظر بگیریم ، می توان با قاطعیت گفت که بازگشت سرمایه گذاری صرف شده برای نصب چیلرهای جذبی با شرایط بسیار خوبی صورت خواهد گرفت. 
ز - کاسته شدن صدا و ارتعاشات : 
ارتعاش و صدای ناشی از کارکرد چیلرهای جذبی به مراتب کمتر از چیلرهای تراکمی است. منبع اصلی تولید کننده صدا و ارتعاش در چیلرهای تراکمی، کمپرسور است. چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها پمپهای کوچکی هستند که برای به گردش درآوردن مبرد و محلول لیتیم برماید کاربرد دارند. میزان صدا و ارتعاش این پمپهای کوچک قابل صرف نظرکردن است. 
ح - حذف مخاطرات زیست محیطی ناشی از مبردهای مضر: 
چیلرهای جذبی بر خلاف چیلرهای تراکمی از هیچ گونه ماده CFC یا HCFC که موجب تخریب لایه ازن می شوند ، استفاده نمی کنند. لذا برای محیط زیست خطری ایجاد نمی نمایند. چیلرهای جذبی غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده می کنند. یک چیلر جدید در هر شرایطی ،یک سرمایه گذاری بیست و چند ساله است. تغییرات دائمی قوانین و مقررات استفاده از مبردها موجب می شود تا استفاده از مبردی طبیعی مانند آب در چیلرهای جذبی گزینه ای بسیار قابل توجه به شمار آید. 
ط- کاستن از میزان تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده ها : 
میزان تولید گازهای گلخانه ای (مانند دی اکسید کربن) که تأثیر قابل توجهی در گرم شدن کره زمین دارند و آلاینده ها (مانند اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق) توسط چیلرهای جذبی 
در مقایسه با چیلرهای تراکمی بسیار کمتر است. 
مراجع: 
1-ASHRAE Fundamentals Handbook, American Society of Heating, Refrigerating and Air conditioning Engineers, IP Edition, Atlanta, 2001. 
2- طباطبایی، سید مجتبی، مقدمه ای بر چیلرهای جذبی، مجله صنعت تأسیسات، شماره 52، تهران، 1383. 
3- طباطبایی، سید مجتبی، لیتیوم بروماید در چیلرهای جذبی، مجله صنعت تأسیسات، شماره های 46و47، تهران، 1382. 
4- شرکت تجارت ایرانیان ، کاتالوگ فنی چیلرهای جذبی تک اثره ، دو اثره و شعله مستقیم

 

 

 

 

برطرف کردن عمل کریستالیزاسیون در چیلرهای جذبی

6 رای4.25 

یخ بستن محلول لیتیوم بروماید و متبلور شدن آن را کریستالیزاسیون گویند و گر چه این عمل به دستگاه صدمه نمی زند، اما جریان محلول را مسدود می کند.از بین بردن پدیده کریستالیزاسیون همواره یکی از دغدغه های کمپانی های سازنده چیلر جذبی بوده و جهت حل این مشکل تدابیر مختلفی اندیشیده شده است. در این میان کمپانی LS کره جنوبی توانسته با راه حلی جدید وقوع این پدیده را در چیلرهای خود از بین ببرد و خیال کاربران خود را از این قضیه راحت کند.

 

برطرف کردن عمل کریستالیزاسیون در چیلرهای جذبی

دلایل ایجاد کریستالیزاسیون

1-تخلیۀ نادرست، هوا و روغن که تقطیر(کندانسه) نمی شوند یا ضعیف بودن پمپ تخلیه در خلاء کردن آن ها.

2-نوسانات زیاد درجۀ حرارت آب سرد.

3-شیر محلول اتوماتیک به طور ناصحیح میزان شده باشد.

4-رقیق شدن نادرست محلول لیتیوم بروماید.

کریستاله شدن سیتسم به طریق زیر مشخص می شود:

1-درجه حرارت آب سرد خروجی شروع به افزایش می کند.

2-سطح محلول در شیشۀ آب نما در ابزوربر کاهش می یابد.

3-ورودی پمپ محلول خالی می ماند وایجاد سروصدا می کند.

بر طرف کردن کریستال ها به شرح زیر عمل کنید:

توجه داشته باشید که هرگز پمپ خلاء را راه نیندازید.

1-سنسور کنترل کنندۀ آب سرد و کنترل کنندۀ درجه حرارت پایین (کم) مایع مبرد را از غلاف خارج کنید.(برای جلوگیری از صدمه دیدن).

2-تمام ترموستات ها که درجه بندی آن ها کم تر از 210 درجه ۀ فارنهایت است ، خارج کنید.

3-پمپ آب کندانسور و بادبزن برج را خاموش کنید.

4-شیر مایع مبرد را از طریق کلید 4S باز کنید.

این شیر به مایع مبرد اجازه می دهد محلول را رقیق کند. وقتی مکش پمپ مایع مبرد خالی شد،کلید سرویس را در وضعیت اتوماتیک قرار دهید و اگر حالت کریستاله شدید بود مرحله فوق تکرار شود.

در حالت های شدید یخ بستن ، باید مبدل حرارتی یا محلول غلیظ ویا هر دو گرم شوند.حرارت خارجی که در این حالت داده می شود، ممکن است از یک منبع خارجی و یا یک مشعل تامین شود. در مواقعی که حرارت دادن به وسیله شعله انجام می گیرد،باید دقت شود که هیچ قسمتی بیش از حد داغ نشود.آنچه مسلم این است که قسمت هایی از خط مایع مبرد کریستاله می شود.(خط محلول از ژنراتور به مبدل وخط محلول از مبدل به ادکتور).

در چنین مواقعی کنترلر شیربخار (2PRV) را در نظر بگیرید و کلید سرویس 1S)) را در وضعیت سرویس بگذارید تا شیر بخار را باز کند وپمپ محلول را به کار بیندازد. مقدار بخار را دستی تغییر دهید (شیر کنترل 2PRV) تا به تدریج ، حرارت 210 درجه، فارنهایت برسد.

محلول داغ بین ابزوربر و ژنراتور جریان می یابد و از ژنراتور به ابزوربر ، از لوله های ضد کریستالیزاسیون بر می گردد ، برای تسریع در از بین بردن کریستال ها بهتر است پمپ محلول به طریق زیر به کار گرفته شود:

1-وقتی محلول داغ ژنراتور به ایزوربر بر می گردد،پمپ محلول داغ بتواند در شکستن کریستال ها کمک کند.

2-بعد از این که محلول به داخل مبدل حرارتی رفت ،پمپ محلول را به کار اندازید.

3-اعمال فوق را چندین بار تکرار کنید.

هنگامی که حرارت محلول به 150 درجۀ فارنهایت رسید ، پمپ و باد رسان های برج را دوباره راه بندازید. با توجه به این که کلید شیر مایع مبرد 4S در وضعیت (AUTO) قراردارد،شیرهای( (PRV بخار را به وضعیت اصلی تنظیم کنید. سنسور کنترل وتمامترموستات ها و ترمومترها را در جای خود قرار دهید و تصحیح های لازم را انجام دهید تا از کریستاله شدن مجدد جلوگیری شود.

منابع :

1- کتاب تاسیسات نائینیان

2- انجمن مهندسان تهویه مطبوع کشور انگلستان

 

منبع:همه چیز درباره تاسیسات