در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

محاسبه عدد رینولدز

10 رای4.15 

انتخاب پارامتر محاسبه
چگالی(ρ) = kg/m3
سرعت = m/s
طول مشخصه(l) = m
ویسکوزیته(µ) = N-s/m2
عدد رینولدز(Re) =
 
حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی