در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

محاسبه جریان در اریفیس

12 رای3.55 


محاسبه اریفیس


دبی 

ضریب اریفیس

افت فشار

قطر اریفیس


دبی:


ضریب اریفیس:


سطح مقطع اریفیس:


شتاب جاذبه:


افت فشار:Q = دبی,
Cd = ضریب تخلیه اریفیس,
Ao = سطح مقطع اریفیس,
g = شتاب جاذبه,
H = افت فشار.
حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی