در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

محاسبه افزایش دمای سیال در پمپ

3 رای4.75 

اطلاعات را وارد نمایید:
اطلاعات پروژه
واحدها:
مشخصات سیال
نوع سیال:
چگالی نسبی (water=1):
گرمای ویژه: مقادیر نمونه
اطلاعات پمپ
دبی سیال:
هد پمپ:
بازده پمپ (%):
اطلاعات سیستم
حجم سیستم:
مدت زمان کاری پمپ (hrs.):
مقدار افزایش دما:
بار گرمایی:

حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی