در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

محاسبه فشار محفظه اببندی (مکانیکال سیل)

4 رای5.05 

فشار محفظه آب بندی به پروانه پمپ و روشهای اتخاد شده جهت حذف نیروی محوری بستگی دارد.

 در پمپ های دو مکشه (double suction) فشار محفظه آببندی برابر فشار مکش است. در ادامه محاسبه انلاین فشار محفظه اببندی برای پمپ هایی با پروانه باز و بسته آورده شده است.محاسبه فشار محفظه اببندی: پروانه باز

پره های پشت پروانه • پروانه باز
[(فشار مکش + 25‰ فشار دیفرانسیل = فشار محفظه اببندی]
[فشار رانش - فشار مکش = فشار دیفرانسیل]
فشار
رانش
فشار
مکش
فشار
محفظه اببندی
(PSI)
=
  
 
محاسبه فشار محفظه اببندی: پروانه بسته
سوراخ های تعادل • پروانه بسته
[(فشار مکش + 10‰ فشار دیفرانسیل = فشار محفظه اببندی]
[فشار رانش - فشار مکش = فشار دیفرانسیل]
فشار
رانش
فشار
مکش
فشار
فشار محفظه اببندی
(PSI)
=
  
حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی