در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

محاسبه ضریب اصطکاک مودی

1 رای5.05 

انتخاب نوع محاسبه
.
سپس، نوع سیال را انتخاب کنید:
.
قطر لوله (D)
.
سرعت جریان(V) =
.
جنس لوله :
.
.
مطابق محاسبات، سیال در حالت
.
عدد رینولدز (Re)=
.
نسبت e/D =
.
ضریب اصطکاک (f) =
.
|Dp|/L =
.
.

 

 

که در این محاسبات |Dp|/L تغییرات فشار در واحد طول لوله، e ضریب سختی لوله و Re عدد رینولدز می باشد.

حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی