در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

انواع برج خنک کننده

10 رای4.75 

انواع برج خنک کننده :الف) برجهاي خنک کننده مرطوب : WET - COOLING TOWER

 

برجهاي خنک کننده مرطوب حرارت تلف شده به وسيله دستگاه را به وسيله مکانيزمهاي زير به محيط مي دهند:

1. بوسيله افزايش حرارت هواي اطراف

2. بوسيله تبخير بخشي ازآب در حال گردش در سيستم

3. بوسيله افزايش دماي مخزن طبيعي آب جمع آوري سرد شده

برجهاي خنک کننده يک سيستم توزيع و پخش آب گرم دارند که آب را بصورت يکنواخت روي يک شبکه کاري مشبک از تخته هاي افقي نزديک به هم مي باشد که اين شبکه ها آکنه ناميده مي شوند . آکنه ها آب سرازير شده از بالاي برج را با هوايي که از ميان آنها حرکت مي کند کاملاً مخلوط کرده بطوريکه آب بصورت يک قطره از يک آکنه به سطح آکنه ديگر توسط نيروي ثقل خود مي ريزد .

هواي بيروني از طريق منافذي که بصورت ميله هاي افقي در اطراف برج قرار دارند وارد مي شوند . اين ميله ها بمنظور نگهداري آب در داخل خود بطرف پائين مايل هستند . در اثر اختلاط آب و هوا ، انتقال حرارت و انتقال جرم اتفاق افتاده و در نتيجه آب سرد مي گردد . آب سرد شده در حوضچه بتني که در انتهاي برج قرار دارد جمع آوري شده و سپس بطرف کندانسور پمپ مي شود . اکنون هواي مرطوب و گرم از بالاي برج خارج مي گردد .

برجهاي خنک کننده مرطوب بصورت برجهاي خنک کننده با کشش طبيعي و برجهاي خنک کننده با کشش مکانيکي دسته بندي مي شوند .

 plume2

 

ب)برجهاي خنک کننده خشک DRY – COOLING TOWER:

 

در مکانهاي که آب کافي براي برج خنک کننده مرطوب وجود ندارد ، مي بايست از اتلاف بر اثرتبخيرحداکثر جلوگيري بعمل آورد ، از اين نوع برج استفاده مي شود .دربرجهاي خنک کننده خشک ، آب در حال گردش از ميان لوله هاي پره دار عبور کرده بطوريکه هواي سرد از روي آنها عبور مي کند .بنابراين حرارت آب در حال گردش از طريق لوله ها خارج شده و جذب هواي سرد مي گردد.

برجهاي خنک کننده خشک مي توانند با کشش طبيعي و يا با کشش مکانيکي عمل نمايند .يک افشانک هوا که با بخار کار مي کند با خارج کردن هوا و ساير گازهاي غير قابل تراکم به برقراري خلا کمک مي کند . براي جلوگيري از نشت هوا به داخل دستگاه پمپ گراديان اصلي فشار در داخل برج را مثبت نگه مي دارد .ممکن است قسمتي ازکار پمپ توسط توربين هيدروليک بازيابي گردد . اين عمل پس از خروج آب از برج در مسير آب فشانه هاي جتي انجام مي گيرد .

فشار متراکم و درجه حرارتهايي که يک برج خنک کننده خشک بکار مي برد بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از برج مرطوب است . براي دستيابي به فشار بيشتر ، مساحت کوچکتري براي فضاي بين دو تيغه آخرين مرحله در بوربين با فشار کم ضروري است . در يک برج خنک کننده خشک با کشش طبيعي ، شناوري هواي گرم شده باعث جريان يافتن هوا در سرتاسر سطوح مولد حرارتي مي گردد که براي انتقال حرارت آب داغ به جريان هوا ضروري است . همچنين مي توان جريان هوا را با ايجاد کشش القائي يک بادبزن افزايش داد . کشش مکانيکي استفاده شده از يک بادبزن ابعاد برج را تقليل داده ولي باعث اتلاف انرژي بيشتري در دستگاه مي گردد .

برج خنک کننده خشک فقط باعث اضافه شدن انتالپي به هوا مي گردد . در نتيجه مشکلاتي از قبيل يخ زدگي که در برج خنک کننده مرطوب در شرايط خاص جوي با آن مواجه است ، ايجاد نمي شود .

ج )برجهاي خنک کننده خشک-مرطوب WET-DRY COOLING TOWER :

با توضيحاتي که در مورد دو نوع برجهاي قبلي داده شد مشخص مي شود که برجهاي مرطوب هميشه مقداري آب بصورت تبخير ، مکش توسط هوا و نشتي مصرف مي کنند .همچنين اين برج دچار مشکل پراکندن ذرات آب هست .

برجهاي خنک کننده خشک مشکلي بر کارکرد نيروگاه بخصوص در موقع گرم شدن هواي محيط تحميل مي کند .

در چنين مواردي براي کاهش عوارض حاصل از دو نوع برج ذکر شده از برجهاي خنک کنننده خشک-مرطوب استفاده مي شود .

همانطوري که از نام اين نوع برجهاي خنک کننده استنباط مي شود يک برج خنک کننده خشک- مرطوب بوسيله ترکيبي از برجهاي خشک و مرطوب عمل مي کند . اين سيستم داراي دو مسير هواي موازي و دو مسير آب سري مي باشد .

قسمت بالاي برج قسمت خشک مي باشد که شامل لوله هاي پره دار است و قسمت پائين برج داراي آکنه ها است قسمت مرطوب است .

آب گرم پروسس از قسمت فوقاني برج وارد لوله هاي پره دار شده و ضمن عبور ماپيچ از لوله ها قسمت خشک را ترک کرده و تحت اثر نيروي جاذبه از ميان آکنه ها در قسمت مرطوب به حوضچه آب سرد مي ريزد .

هواي محيط بصورت دو جريان از ميان قسمتهاي خشک ومرطوب کشيده مي شود .اين دو جريان بهم پيوسته و قبل از ترک برج در داخل آن مخلئط مي شود . چون اولين جريان بصورت خشک گرم شده و حتي خشک تر از هواي محيط مي گردد . در حاليکه جريان دوم بطور معمول اشباع است ، بنابراين مخلوط هواي که برج را ترک مي کند زير اشباع است .

دو فايده مهم براي برجهاي خشک و مرطوب وجود دارد :

1. هواي زير اشباع خروجي ذرات آب کمتري نسبت به برج مرطوب ايجاد نموده و شرايط اقليمي مطلوب آنها را کاملاً حذف مي کند .

2. چون آب در قسمت خشک قبلاً خنک شده است بنابراين افت هاي ناشي از تبخير در قسمت مرطوب کاهش يافته است و در نتيجه از مصرف آب جبراني براي جبران تبخير آب بطور قابل ملاحظه اي کاسته خواهد شد .

نسبت حرارت گرفته شده در قسنتهاي خشک و مرطوب بوسيله دو پارامتر تنظيم مي گردد . براي مثال اگر آب مشکل اصلي باشد ، برج را با قسمت خشک بزرگتري نسبت به قسمت مرطوب مي سازند . بعلاوه تبخير را مي توان توسط يک کنترل کننده که جريان هوا را از ميان قسمت مرطوب تنظيم مي کند تغيير داد .

در آب و هواي سرد زمستان براي تقليل اختلاف دماي ورودي و خروجي آب به برج براي معتدل ساختن دماي آب برگشتي به پروسس، عبور هوا از ميان قسمت مرطوب را قطع نموده و برج را بصورت يک برج خنک کننده خشک تبديل کرد . از طرف ديگر مي توان زير فن يک مانع بصورت يک در تعبيه کرد که مي توان از آن در آب و هواي گرم که قسمت خشک برج مشکلي براي کارکرد نيروگاهي ايجاد مي کند براي افزايش دماي محيط استفاده کرد .

برجهاي خنک کننده خشک – مرطوب در موارديکه امکان دسترسي به آب هست و نيز نياز به کاهش مؤثر ذرات باشد مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

انواع برجهاي سرد کننده آب

برجهاي که براي سرد کردن آب مورد استفاده قرار مي گيرند معمولاً از چوب ساخته مي شوند .اين چوب از نوع مخصوص است که مقاومت بسياري در مقابل رطوبت دارد . معمولاً در اثر تماس آب با چوب احتمال روئيدن گياهان قارچي در درون خلل و فرج چوب وجود دارد. از اين رو پوشش نازکي از لاستيک نئوپرين روي چوب ايجاد مي کنند تا از حمله گياهان قارچي در امان باشد .

بر ديواره هاي برج علاوه بر چوب از مواد ديگري نظير ملات ، پنبه نسوز و پلاستيکهاي مختلف استفاده مي شود .حتي برجهاي وجود دارند که تماماً از مواد پلاستيک ساخته مي شوند . آکنه هاي داخل برج همگي از جنس چوب بوده و به صورت قطعات باريک ونازک بر روي يکديگر قرار داده مي شود .

چوبها را مي توان به انواع مختلف روي يکديگر قرارداد .نوع بسيار متداول اين است که در هر رديف موازي با هم چيده شوند و جهت چوبها در هر رديف عمود بر جهت آنها در رديف بالاتر باشد .

استفاده از آکنه هاي پلاستيکي و حتي از جنس استيل نيز مقدور است که در آن صورت بکمک قالب ريزي آنها را بصورت شبکه هاي مختلف در مي آورند .

براي آنکه افت فشار در طول برج به کمترين حد ممکن کاهش يابد درصد فضاي خالي به حجم برج معمولاً بسيار زياد و در حدود 90 درصد اختيار مي شود . در چنين حالتي مي توان انتظار داشت که فاز آب علاوه بر حرکت از روي آکنه ها بشکل قطرات مجزا در فضاي خالي برج به پائين بريزد که در اين صورت سطح تماس موجود بين آب وهوا علاوه بر قسمتهاي مرطوب آکنه ها شامل مجموع سطوح اين قطرات نيز مي باشد .بنابراين خصوصيت مشترک برجهاي خنک کن اين است که آب توسط نيروي ثقل خود از بالا روي آکنه ها ريخته و توسط جريان هوايي که اطراف آن وجود دارد خنک مي شود .

برجهاي خنک کننده به دودسته عمده زير تقسيم مي شوند :

1. برجهاي خنک کننده با کشش طبيعي هوا 

2. برجهاي خنک کننده با کشش مکانيکي هوا

که هر يک از اين دو دسته به انواع زير دسته بندي مي شوند :

i. برجهاي خنک کننده با جريان متقابل COUNTER FLOW 

ii. برجهاي خنک کننده با جريان عرضي CROSS FLOW 

 

انواع برجهاي خنک کننده با کشش طبيعي هوا

اين نوع برجها شامل انواع کلي زير است :

1. استخرهاي خنک کننده :

استخر هاي خنک کننده معمولي و ساده ترين نوع دستگاههاي خنک کننده مي باشند و عمل خنک شدن بوسيله تماس آب با هوا در سطح استخر انجام مي گيرد .قسمتي از خنک شدن بوسيله تماس آب با هوا در سطح استخر انجام گرفته وقسمتي از خنک شدن نيز بوسيله تبادل حرارت و انتقال آن به ديواره ها و کف استخر انجام مي گيرد .آب از يک سوي استخر خارج شده و آب برگشتي از طرف ديگر وارد استخر مي گردد.

ساختن اين نوع دستگاههاي خنک کننده بسيار آسان است ولي احتياج به فضايد وسيعي داشته و مخارج بسياري براي عمل حفاري لازم است . ميزان انتقال حرارت در اين نوع استخرهاي خنک کننده بسيار کم بوده و راندمان پائين مي باشد .

2. استخر هاي آبپاش :

اين استخرها داراي آبپاشهايي هستند که چندين فوت بالاتر از استخر قرار گرفته اند . اين استخرها داراي ديواره هاي روزنه دار کنبدي شکلي هستند که کار اين حصارها جلوگيري از انتقال آب توسط جريان هوا مي باشد .از مزاياي اين نوع استخرها نسبت به نوع قبلي اشغال فضاي کمتر ، مخارج احداث کمتر و زمان تماس کمتر آب وهوا مي باشد.

خنک کننده هاي تزئيني :

در برخي موارد براي سيستم هاي کوچک از استخرهاي تزئيني استفاده مي شود . از معايب اين نوع خنک کننده ها تبخير زياد آب در محيط و احتمال حمله بيشتر قارچها و باکتريها و لجن مي باشد .

از مزاياي اين نوع خنک کننده ها ، دامنه خنک کردن بيشتر است . از اين نوع خنک کننده ها بيشتر در رستورانها و هتلهاي بزرگ استفاده مي شود .

برجهاي جوي :

حرکت هوا در اين برجها بستگي به وزش باد دارد .آب از بالاي برج بطرف پائين سرازير شده بطوريکه جريان هوا يطور افقي جريان عمودي آب را قطع مي کند که در اين حالت قسمتي از جريان هوا را جابجايي گرماي حاصل از آب گرم بوجود مي آورد .

اين نوع برجها بعلت در دسترس نبودن قطعات يدکي آنها داراي عمر نسبتاً کوتاه و گردش مجدد هوا در آنها بنحوي انجام نمي گيرد . از خصوصيات ويژه اين نوع برجها بلند و کوتاه بودن ساختمان برج است . بنابراين پمپهايي با فشار زياد براي پمپ کردن آب به بالاي يرج مورد استفاده قرار مي گيرد .در ساخت اين نوع برجها مي بايست دقت بسيار زيادي بخرج داد تا استحکام و مقاومت آنها در برابر وزش بادهاي شديد زياد باشد .چون اين نوع برجها داراي ارتفاع زيادي هستند لذا احتياج به لنگرهاي مناسبي دارند .

افت دمايي آب بستگي به سرعت و جهت حرکت باد دارد و مخارج احداث اين نوع برجها زياد است .

برج خنک کننده با کشش طبيعي :

اين نوع برجها ابتدا در اروپا توسعه يافتند . نخستين برج خنک کننده با کشش طبيعي در ابتاي قرن حاضر در هلند بنا شد که از چوب ساخته شده بود . بعدها جنس اين برجها از چوب به استيل تغيير يافت و امروزه اين نوع برجها از بتن مسلح ساخته مي شوند . در ابتدا شکل آنها شبيه استوانه هاي بود که از وارانه کردن يک مخروط ناقص از طرف ديگر آن بدست آمد ه و ليکن امروزه شکل آنها بصورت هيپربوليکي است . اين نوع برجها بيشتر در انگلستان استفاده مي شوند و در ايالات متحده اولين نوع از اين برج در سال 1972 ساخته شده است . يک برج خنک کننده با کشش طبيعي اساساً شامل يک پوسته خالي بشکل دودکش است که ممکن است بالغ بر 330 ft ارتفاع و 300ft قطر داشته باشد. در حاليکه در دودکش خنک کننده آکنه هايي تعبيه شده که وظيفه پخش بهتر آب را انجام مي دهند و ارتفاع بستر آکنه اي به 30 ft مي رسد .

در حال حاضر در بالاي دودکش خنک کننده معمولاًيک حذف کننده نصب مي شود تا از خروج قطره آب توسط هوا جلوگيري نمايد . در غير اينصورت قطرات آب توسط جريان هوا به بيرون منتقل شده و در صورت خروج در اطراف برج ته نشين شده و بصورت باران کثيف در مي آيند .

پوسته اين برجها از بتن آرمه ساخته مي شود که شکل آن بصورت هذلولي تغيير يافته است . اين پوسته بر روي پايه هايي که بمنظور ورود هواي آزاد ساخته شده است نگاهداشته مي شوند .همچنين اين پايه ها جهت داشتن مقاومت لازم در برابر نيروهاي شکننده حاصل از جريان هوا در داخل پوسته بصورت شيبدار ساخته مي شود .

چون اين نوع از برجها از پروانه يا فن جهت جريان هوا استفاده نمي کنند مي بايست عاملي براي ايجاد جريان هوا وجود داشته باشد .اين عامل بصورت فشار توسط اختلاف دانسيته هاي هواي سرد خارج و هواي گرم و مرطوب داخل ايجاد مي گردد.شکل خاص هذلولي مانند دودکش اين نوع برجها به جريان يافتن بهتر هوا کمک مي کند.

آب توسط پمپ به دانه هاي آبفشان که در بالاي شبکه اي از چوب قرمز قرار گرفته است وارد شده و ضمن پائين آمدن از روي شبکه هاي چوب مجدداًقطرات جديدي تشکيل مي گردد .

سپس اين قطرات جديد برروي آکنه ها ريخته و اين عمل تا پائين برج ادامه مي يابد .

در اينجا انتقال حرارت بين هواي سرد ورودي از انتهاي برج و قطرات آب سرازيرشده صورت گرفته، در نتيجه از حرارت بخاطر گراديان بين هوا وآب پروسس از آب طرف هوا منتقل ميگردد .همچنين اختلاف فشار بخار آب اشباع شده در سطح قطرات با بخارآب در هوايي که در جهت مخالف آب جريان دارد به تبادل حرارتي کمک مي کند .

کار و وظيفه اصلي دودکش خنک کننده افزايش سطح جانبي بين آب گرم و هواي سرد است که اين عمل بوسيله پاشيدن قطرات ريز آب در آکنه هاي نوع splash يا بوسيله فراهم کردن سطح بزرگي از آب بصورت يک لايه متحرک در آکنه هاي نوع film صورت مي گيرد . همچنين مقطع هيپربوليکي استحکام بيشتري را داراست و در مقايسه با شکلهاي ديگر مقاومت بيشتري در برابر جريان باد ايجاد مي کند . پس بطور اساسي به مواد کمتري براي ساخت اين بدنه ها احتياج است و مي توان ضخامت اين دودکش ها را در قسمت مياني به 6-7 اينچ رساند .

برجهاي خنک کننده با کشش طبيعي ممکن است از نوع جريان متقابل (جهت حرکت هوا و قطرات مخالف يکديگر) و يا از نوع جريان متقاطع (جهت حرکت هوا و قطرات عمود بر يکديگر) باشند .

در برجهاي جريان متقابل آکنه ها بصورت يک سطح وسيع گسترده شده اند و در نتيجه داراي ارتفاع کمي هستند. در برجهاي جريان متقاطع آکنه ها بر روي حلقه اي که در خارج از برج قرار دارد سوار شده اند .

انتخاب بين انواع مختلف از برجهاي خنک کننده به عوامل زيادي بستگي دارد که مهمترين عوامل شرايط اقليمي، اقتصادي و آب و هوايي مي باشد 

 

انواع برجهاي خنک کننده با کشش مکانيکي هوا 

در برجهاي خنک کننده با کشش مکانيکي ،هوا بوسيله يک يا چند باد بزن (FAN) که بطور مکانيکي عمل مي نمايند بحرکت در مي آيد .بطوريکه در ژنراتورهاي بخار ،باد بزنها که از نوع کشش اجباري هستند در سطح زيرين جهت راندن هوا بداخل برج نصب شده اند .از لحاظ تئوري اين نوع برج ترجيح داده مي شود ،زيرا فن با هواي خنک کننده کار مي کنند و بدين جهت نيروي کمتري را تلف مي کنند . بهر حال آزمايش و کار با اين نوع فن ها داراي بعضي نقطه ضعف ها است که از آنجمله مي توان به موارد ذيل اشاره کرد :

پخش وتوزيع هوا ، نشت وتراوش ،برگشت هواي خروجي مرطوب و داغ به برج و جمع شدن شبنم و سرماريزه در ضمن کار در زمستان .

در برجهاي کشش مکانيکي ،فن ها جايگزين دودکش ها در برجهاي کشش طبيعي مي شوند .

خصوصيات عمل سرمايش (خنک کردن) قدري متفاوت است .در شرايط آب وهوايي که رطوبت بسيار پائين است برجهاي کشش طبيعي بطور رضايت بخشي عمل مي کنند و در برجهاي کشش مکانيکي بسيار اقتصادي تر خواهند بود .

براي واحدهاي کوچک چند سلولي بدون شک برجهاي کشش مکانيکي ارزانتر از برجهاي کشش طبيعي است ، اما در مورد واحدهاي بزرگ که تمايل به زياد شدن هزينه هاي اصلي و اوليه وجود ندارد بکار بردن برجهاي کشش مکانيکي هزينه توان مورد نياز بادبزن مي بايست مورد بررسي قرار گيرد .

يکي از اشکالات کاربرد برجهاي کشش مکانيکي تخليه ذرات پخش شده از برج در ارتفاع کم مي باشد که ممکن است اين ذرات بداخل ورودي هاي هوا کشيده شوند . اين برگشت مجدد ذرات مي تواند سبب نزول ذرات و بدي عملکرد مجموعه بزرگي از تجهيزات سلولهاي برجهاي کشش مکانيکي گردد .بعلاوه اگر ذرات بطرف زمين کشيده شوند ممکن است اطراف برج مه آلود شود .از مزاياي اصلي اين برجها مي توان موارد زير را نام برد :

1. اطمينان از بجريان انداختن هواي مورد نياز به هر ميزان و در شرايط اقليمي و آب و هوائي

2. استفاده از پمپهاي با فشار کم 

3. اشغال فضاي کمتر جهت بهره برداري از اين نوع دستگاههاي مبرد 

4. تنظيم دقيق دماي آب 

5. سرمايه اوليه کم و هزينه ساخت ناچيز

از معايب اين نوع برجها مي توان به موارد زير اشاره کرد :

1. قدرت زياد باد بزنها مستلزم خرج زيادتر است .

2. ايجاد سروصدا و لرزشهاي فراوان حاصل از گردش پروانه ها 

3. خسارات ناشي از خرابي فن ها و فساد الوار 

شش مکانيکي خواهد بود .

 

قسمت هاي برج خنک کننده

 

الف) لوله ها و آکنه ها

شامل قسمتهاي هستند که درجريان انتقال حرارت دخالت داشته در ضمن باعث مي شود که مقدار آب گرد شده که همراه باد خارج مي شود کم شده و از خروج آنها از برج جلوگيري شود.همچنين نگهدار خوبي براي قسمتهاي ديگر برج مي باشد . در مورد مشخصات آکنه ها در همين فصل توضيح داده خواهد شد.

ب)حوضچه 

حوضچه در پائين برج قرار دارد که آب خنک کننده در آن جمع مي گردد.به حوضچه يک جريان بنام آب تکميلي يا آب جبراني (MAKE UP) وارد مي شود و يک جريان براي استفاده در دستگاههاي تبادل حرارت از آن خارج مي گردد .علاوه بر جمع آوري آب در حوضچه ،آب قبل از اينکه به سمت کندانسور پمپ شود صاف نيز مي گردد.

حوضچه هاي برجهاي بزرگ و مفيد از بتن ساخته شده اند .عموماً اين حوضچه ها طوري طراحي مي شوند که برج بدون اضافه کردن آب جبراني مي تواند براي چندين ساعت کار کند .

از زهکش براي برطرف کردن لجن ته نشين شده و کنترل سطح آب در حالتي که جريان موج دار که در کف قرار دارد ترک مي کند و به ميان سرندي که از ورود اشغال تجمع يافته به ورودي پمپ جلوگيري مي کند ،مي ريزد .

پ)بادبزنها 

در برجهاي خنک کننده با کشش مکانيکي باد بزنهاي نصب مي شوند تا جريان هواي لازم را جهت عبور از آکنه ها توليد نمايد .بادبزنها در برجهاي خنک کننده با کشش مکانيکي کاربرد دارند . توضيح در اين مورد ضرورتي ندارد و به همين مقدار اکتفا مي شود .

ت) حذف کننده ها 

اين وسيله از خارج شدن قطرات آب بوسيله کشش هوا از برج جلوگيري بعمل مي آورد . تيغه ها معمولاًطوري نصب مي شوند که با سطح افق زاويه اي در حدود 45 درجه بسازد .جنس اين تيغه ها از چوب ، فلز يا پلاستيک ممکن است ساخته شده باشند .درباره کشش و حذف کننده هاي کشش بعداً مفصلاً توضيح داده خواهد شد .

ث) آکنه ها 

دو نوع آکنه ها که در برجهاي خنک کننده ممکن است مورد استفاده قرار گيرد عبارتند از :

1. SPLASH PACKING

2. FILM PACKING

1. SPLASH PACKING :

در اين نوع آکنه ها آب بر اثر برخورد با تيغه ها پخش و به صورت قطره قطره در آمده که در نتيجه ايجاد سطح وسيع مي نمايد .از آنجايکه قطرات آب همراه پيوسته بوده و وزن سنگين دارند اين نوع دسته بندي ممکن است در اثر جريان دائمي از هم گسيخته گردد.

2. FILM PACKING :

در اين نوع آکنه ها سطح وسيع از آب در اثر جريان آن در روي تيغه ها بوجود مي آيد . به طرق گوناگون مي توان چنين سطح وسيعي ايجاد کرد 

a. GIRD PACKING 

در اين نوع آکنه ها از يک سري شبکه هاي که معمولاً از چوب بوده و روي يکديگر قرار گرفته اند استفاده مي شود .اين شبکه ها طوري نصب گرديده که همراه هر شبکه با شبکه هاي اطراف خود زاويه 90 درجه مي سازند وباين شکل در سطوح شبکه ها پخش مي گردد .

b. RANDOM PACKING

اين نوع آکنه ها موادي با سطح زياد درست شده که به طور نا منظم در داخل برج قرار دارند . يکي از دلايل نا مرغوب بودن اين نوع آکنه ها ايجاد مقاومت زياد در مقابل جريان هوا مي باشد . اين نوع آکنه ها داراي قسمتهاي حلقوي است که قطر هر حلقه با طول آن برابر است . اين حلقه ها از جنس هاي مختلفي يوده وسطح تماس آب با هوا را زياد مي کنند.

c. PLATE TYPE FILM PACKING

اين نوع آکنه ها از صفحات نازک پلاستيکي چين دار ساخنه شده اند که با زاويه کمي کمتر از 90 درجه با سطح افق نصب شده اند. چين هاي روي صفحات باعث بوجود امدن سطح زياد مي گردند .

مشخصات و خصوصيات آکنه ها در بخش هاي آينده تشريح خواهد شد .آکنه ها بايد طورب انتخاب شوند تا هم سطح تماس آب و هوا براي نسبتهاي بالاي انتقال حرارت و انتفال جرم مناسب ياشند و هم مقاومت کمتري در مقابل جريان هوا داشته باشند .آکنه ها بايد محکم ، سبک و در برابر خوردگي و خراب شدن مقاوم باشد. 

مشخصات و خصوصيات آکنه ها :

مشخصات و خصوصيات آکنه يک برج خنک کننده را در يک برج خنک کننده آزمايشي اندازه گيري مي کنند. يک نمونه از اين برج در نيروگاه برق groyden A در سال 1950 بنا شده بود و در آن زمان فکر مي کردند بزرگترين نوع خود در کشور باشد . در اين برج يک مقطع از آکنه با مربعي به ضلع 4 ft وعمق 8 ft را مي توان زير يک تغيير بار آب و هوا و اتلاف حرارتي براي اندازه گيري ضريب انتقال حجمي و مقاومت جريان هوا نصب و آز مايش کرد . بزرگي اين برج يک مسئله اساسي است در غير اينصورت مقدار آبي که به ظرف پائين ديواره ريزش مي کند کافي است تا بر روي دقت آزمايش تاثير بگذارد.

هر دو جريان آب وهوا توسط اوريفيس اندازه گيري مي شود . جريان آب بيشتر در مقابل يک حجم اندازه گيري شده تانک ، چک خواهد شد.

 

حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی