در خبرنامه دانشنامه تاسیسات عضو شوید

و آخرین اخبار سایت را در ایمیلتان دریافت کنید

پمپ

پديده هانتينگ(hunting)در اواپراتور چيست؟

4 رای4.05 

   پديده هانتينگ در شير انبساط ترموستاتيكي ايجاد شده و شير متناوبا" باز و بسته مي گردد.اين عمل باعث بالا و پايين رفتن دما و فشار اواپراتور مي شود . huntingشديدباعث افت ظرفيت برودتي سيستم مي شود .چون فشار اواپراتور كاهش يافته و لذا ظرفيت كمپرسور كاهش مي يابد. در اثر اين پديده احتمال برگشت مبرد مايع به كمپرسور زياد است.

يكي از دلايل بو جود آمدن اين پديده را مي توان تاخير زماني عكس العمل شير دانست.بدين معني كه مبردي كه وارد اواپراتور مي شودزماني طول مي كشد تا از اواپراتور خارج شودو  لذا زماني طول مي كشد تا شير عكس العمل جديد نشان دهد.اين تاخير زماني ممكن است باعث باز و بسته شدن متناوب شير گردد.همچنين حباب حرارتي يك جرم مشخص دارد و طبيعتا"يك تاخير زماني دارد كه اين خود مي تواند با تاخير زماني اواپراتور باعث تشديد اين پديده شود .
سرعت بالاي مبرد در اوا پراتور نيز مي تواند باعث اين پديده گردد. مبرد مايع در اين شرايط به صورت مو جهايي كه بهSLUGS معروف است حركت مي كند و به صورت مايع قسمتي از اواپراتور را پر كرده و از اواپراتور خارج مي شود.در اثر خروح مايع از اوا پراتور بالب حرارتي خنك شده و فرمان بسته شدن شير را مي دهد و در نتيجه مبرد كمتريبه اواپراتور وارد مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین مقدم سپهر
نویسنده :: حسین مقدم سپهر
شبکه های اجتماعی